'Falen is succes als we er van leren.'

Het Ondernemerswiel©

Adiutor ondersteunt ondernemers en hun onderneming in al hun groeifasen. De aandacht gaat hierbij uit naar uw dromen, groeiambities, leiderschap, ondernemingscultuur, veranderinitiatieven en visie. Wij begeleiden en adviseren organisaties in het MKB op het gebied van strategieën, mensen, middelen, financiën en beheersing door in-house opleiding en training. 

Een Ondernemerswiel© scan
Een Ondernemerswiel scan geeft inzicht in de onderlinge verbanden en in het verbeterpotentieel.

Wat is een Ondernemerswiel© scan?
Om inzicht te krijgen in de knelpunten van uw onderneming en de sterke punten waarop u zich verder kunt ontwikkelen is een Ondernemerswiel scan ontwikkeld. De scan brengt de actuele status van uw onderneming in kaart aan de hand van een samenhang van aspecten die invloed hebben op de ontwikkeling van uw onderneming.

Hoe werkt een Ondernemerswiel© scan?
Een Ondernemerswiel scan wordt gemaakt op basis van een oriëntatie onderzoek en een vervolggesprek waarbij een desk research, assessments en interviews met interne en externe belanghebbenden worden verricht. Bij een Ondernemerswiel scan worden ook de trends, veranderingen, kansen en bedreigingen op de markt gedegen in kaart gebracht.

Een Ondernemerswiel© scan brengt knelpunten in kaart
Het doel van een Ondernemerswiel scan is het verkrijgen van inzicht in de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen waarmee de onderneming wordt geconfronteerd. Hierdoor is het mogelijk een strategisch plan en een daarbij behorend actieplan te formuleren. Waar liggen de grootste uitdagingen intern en extern om onszelf te verbeteren en hoe we een duurzame koers bepalen.

Een Ondernemerswiel© scan voor uw onderneming?
Een Ondernemerswiel scan is de basis voor nieuw beleid en veranderinitiatieven. De omgeving verandert, verandert snel, en hier zal een onderneming op willen en moeten inspelen. In een steeds sneller veranderende omgeving wordt het noodzakelijk een Ondernemerswiel scan te herhalen om proactief te kunnen blijven reageren op trends en ontwikkelingen. 

onze referenties

Luc Heyerick Managing Director Hama France & Hama-Agami NV

Hans ontwikkelde voor ons een businessplan voor de Nederlandse markt en begeleidde ons bij de implementatie, maar stond ook in voor de praktische communicatie richting onze strategische partners. Zijn inbreng was niet enkel gebaseerd op lange termijn denken, maar hield ook een concrete dag aan dag invulling in.

Peter Van Den Bossche Vice President Finance & Operations FR, BE, NL & UK

Hans zorgde door zijn uitermate professionele en pragmatische aanpak voor rust en orde in ons reorganisatieproject. Er werd een herstructureringsplan doorgevoerd, waarbij hij rekening hield met zowel de budgettaire alsook de menselijke aspecten.

Jeroen Veerman Partner en Directeur

Hans komt met doordachte oplossingen die niet 13 in een dozijn zijn. Hij structureert en biedt hulp om de zaken helder in beeld te krijgen.

Ton Coffeng Directeur eigenaar

Ik heb Hans leren kennen als intelligent, doeltreffend en efficiënt in het halen van onze targets en doelstellingen. Hij is persoonlijk betrokken en heeft ook oog voor het menselijke in een organisatie. Hij maakt je bewust dat stilstand achteruitgang is.

wilt u een vrijblijvend
gesprek aanvragen?