'Als we niet slagen, lopen we het risico om te falen.'

Hoe werken wij

Adiutor heeft een werkwijze ontwikkeld waarbij de focus ligt op uw groeiambities en impactversnellers creëren. En waarbij u als inspirerend leider voorop gaat. Dit leidt tot duurzaam resultaat. Wellicht denkt u ‘Dit klinkt te mooi om waar te zijn’. Dat klopt op het moment dat u veranderinitiatieven of een vernieuwingstraject op de traditionele manier aanpakt waarbij vaak wordt gezegd dat een organisatieverandering en gedragsverandering langdurige processen zijn. Adiutor heeft een aantal elementen ontwikkeld waarmee u binnen uw organisatie in een kortere tijd, meer structureel effect kunt realiseren.

Ontwikkelingsprogramma's

Adiutor hanteert bij haar ontwikkelingsprogramma’s de volgende uitgangspunten:

  • Voorbeeldgedrag  van de leider/manager leidt tot geloofwaardigheid en resultaat. (30% van de mensen kopieert uw gedrag)
  • Focus als leider/manager niet op status, maar op de beweging en dus op de toekomst.
  • Laat het leerproces aansluiten bij uw natuurlijke gedragsstijl en bepaal hoe u dit het best kunt inzetten.
  • De leider/manager beïnvloedt in belangrijke mate de werkomgeving en daarmee het gedrag van medewerkers.

De programma's bestaan uit 4 stappen

1. Vormgeven

Mensen gaan pas bewegen wanneer u beleid en groeiambities vertaalt in gewenst gedrag! Dus wees de vormgever van nieuw gedrag dat nodig is om uw groeiambities te realiseren.

2. Breken

Breken heeft tot doel het leggen van een goed fundament waarop u kunt bouwen. Beweging in het gewenste gedrag van uw medewerkers binnen 12 weken door eigen voorbeeldgedrag. Vertrouwen en acceptatie bij uw mensen door congruent handelen, u inspireert meer met daden dan met woorden. Vroegtijdig herkennen van mogelijke ‘obstakels’ en hierop anticiperen. U loopt immers voorop in de ‘strijd’, u beleeft eerst zelf wat er komt kijken bij het ontwikkelen van ander nieuw gedrag.

3. Bouwen

Bij een organisatieverandering is het belangrijk om snel succes te halen, hierdoor ontstaat geloof in de nieuwe aanpak. De werkwijze van Adiutor richt zich op het vergroten van blijvende effect van uw veranderinitiatieven. Op basis van gedragswetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk, is een aanpak ontwikkeld om effectief te sturen op het gewenste gedrag binnen de organisatie en daarmee de gewenste beweging te creëren. Het managementrecept voor het leiden van deze beweging is onder andere vertaald in praktisch toepasbare succesfactoren en quick wins.

4. Borgen

‘Creëer geen eenmalige actie maar een werkwijze’ is de visie van Adiutor. Wanneer u de eerste beweging heeft gerealiseerd, gaat het er om dit te borgen in praktische methodologieën op en rondom de werkplek. In de verankeringsfase van de maatwerk programma's beantwoordt u vragen zoals:

  • De eerste stappen zijn gezet. Hoe houden we deze energie vast?
  • Hoe gaan we van gelegenheidsgedrag naar gewoonte gedrag?
  • Wat kunnen we als leidinggevenden doen zodat het op de ‘mentale’ agenda blijft staan?
  • Hoe houden we de groeiambities zichtbaar in de organisatie?

De doorlooptijd van onze werkwijze is zes maanden tot maximaal twee jaar, afhankelijk van uw vertrekpunten en groeiambitie.

onze referenties

Luc Heyerick Managing Director Hama France & Hama-Agami NV

Hans ontwikkelde voor ons een businessplan voor de Nederlandse markt en begeleidde ons bij de implementatie, maar stond ook in voor de praktische communicatie richting onze strategische partners. Zijn inbreng was niet enkel gebaseerd op lange termijn denken, maar hield ook een concrete dag aan dag invulling in.

Peter Van Den Bossche Vice President Finance & Operations FR, BE, NL & UK

Hans zorgde door zijn uitermate professionele en pragmatische aanpak voor rust en orde in ons reorganisatieproject. Er werd een herstructureringsplan doorgevoerd, waarbij hij rekening hield met zowel de budgettaire alsook de menselijke aspecten.

Jeroen Veerman Partner en Directeur

Hans komt met doordachte oplossingen die niet 13 in een dozijn zijn. Hij structureert en biedt hulp om de zaken helder in beeld te krijgen.

Ton Coffeng Directeur eigenaar

Ik heb Hans leren kennen als intelligent, doeltreffend en efficiënt in het halen van onze targets en doelstellingen. Hij is persoonlijk betrokken en heeft ook oog voor het menselijke in een organisatie. Hij maakt je bewust dat stilstand achteruitgang is.

wilt u een vrijblijvend
gesprek aanvragen?