'Het kan behoorlijk complex zijn om iets simpel te maken.'

Onze werkwijze

Adiutor is geen traditioneel organisatie- en adviesbureau. Wij houden het graag persoonlijk. Wij respecteren uw bedrijfscultuur. Wij hebben slechts oog voor uw belangen. En wij blijven ook na implementatie (nog even) in beeld. Met tijdelijke persoonlijke begeleiding en coaching van uw team zorgen wij ervoor dat u blijvend kunt profiteren van verbeterde resultaten.

Onze expertise gebieden

  • Interimmanagement
  • Organisatie- en teamontwikkeling
  • Co-ondernemerschap (meer dan coaching)
  • Veranderinitiatieven (cultuur en leiderschap)
  • Vernieuwingstrajecten (strategie en innovatie)

Onderscheidend vermogen
Met het aanbieden van het Ondernemerswiel© en maatwerk ontwikkelingsprogramma’s willen we ondernemers een partnership bieden. Gestoeld op maximale betrokkenheid en optimale samenwerking. We focussen op verschillende sectoren binnen het MKB voor optimale spreiding. Adiutor positioneert zich als uniek met een beproefd concept voor startups en snelle groeiers. Het onderscheidend vermogen ligt in de kwaliteit, creativiteit, flexibiliteit en professionaliteit. Het collectief, een heldere belofte, unieke concepten, op maat gesneden veranderinitiatieven en vernieuwingstrajecten en in-house opleidingen en trainingen zijn voordelen ten opzichte van concurrenten die niet eenvoudig te kopiëren zijn. 

Meer informatie over het Ondernemerswiel©

 

Onze dienstverlening

Helper
Het helpen van starters, ondernemers, aandeelhouders, raden van bestuur en investeerders bij het ontwikkelen van duurzame ondernemingen door kennis, expertise en netwerken te verbinden. 

Facilitator
Wij faciliteren en participeren en bieden met onze maatwerk programma’s en het Ondernemerswiel alles wat een ondernemer nodig heeft om te optimaliseren en excelleren. 

Adviseur
Onze adviezen zijn concreet en direct toepasbaar. Het doel? Ondernemers iedere dag beter laten presteren.

Onderhandelaar
Wij nemen u specifieke (soms voor een ondernemer belastende) onderhandelingen uit handen. Denk aan onderhandelingen met banken, belastingdienst, makelaars, debiteuren, crediteuren en curator.

Ontwikkelaar
Wij zorgen er samen met u voor dat problemen met strategieontwikkeling, missie en visie-vorming, herstructurering, reorganisatie, cash flow- en kostenbeheersing of schuldsanering worden aangepakt zodat u zich weer op de juiste zaken kunt richten. Kortom, u kunt weer doen waar u goed in bent.

Begeleider
Met het aanbieden van op maat gesneden vernieuwingstrajecten en veranderinitiatieven en in-house opleidingen en trainingen willen we ondernemers een partnership bieden.

Trainer 
Wij zorgen ervoor dat medewerkers weer in hun kracht zitten en optimaal presteren.

Coach
Betrokken, actiegerichte sparringpartner en 24/7 beschikbaar.

Ondernemer
Wij putten uit eigen ervaringen als eigenaar en ondernemer en hebben reeds vele ontwikkelingstrajecten, optimalisatieprocessen, reorganisaties, herstructureringen en overnames succesvol begeleid.

onze referenties

Luc Heyerick Managing Director Hama France & Hama-Agami NV

Hans ontwikkelde voor ons een businessplan voor de Nederlandse markt en begeleidde ons bij de implementatie, maar stond ook in voor de praktische communicatie richting onze strategische partners. Zijn inbreng was niet enkel gebaseerd op lange termijn denken, maar hield ook een concrete dag aan dag invulling in.

Peter Van Den Bossche Vice President Finance & Operations FR, BE, NL & UK

Hans zorgde door zijn uitermate professionele en pragmatische aanpak voor rust en orde in ons reorganisatieproject. Er werd een herstructureringsplan doorgevoerd, waarbij hij rekening hield met zowel de budgettaire alsook de menselijke aspecten.

Jeroen Veerman Partner en Directeur

Hans komt met doordachte oplossingen die niet 13 in een dozijn zijn. Hij structureert en biedt hulp om de zaken helder in beeld te krijgen.

Ton Coffeng Directeur eigenaar

Ik heb Hans leren kennen als intelligent, doeltreffend en efficiënt in het halen van onze targets en doelstellingen. Hij is persoonlijk betrokken en heeft ook oog voor het menselijke in een organisatie. Hij maakt je bewust dat stilstand achteruitgang is.

wilt u een vrijblijvend
gesprek aanvragen?