'Alles is mogelijk, als je maar durft.'
  • /

Ontbreekt het u aan mankracht of expertise?

Ondernemen is een continu proces van vormgeven, breken, bouwen en borgen. Maak korte metten met oude gewoonten.

Zoekt u naar meer samenwerking binnen of buiten uw onderneming? Wilt u uw plannen succesvol realiseren? Adiutor helpt!

Korte metten met oude gewoonten
Bij het uitoefenen van ondernemerschap in het midden- en kleinbedrijf spelen tal van krachten een belangrijke rol. Dit is een continu proces van vormgeven, breken, bouwen en borgen. Vormgeven van groeiambities en nieuw gedrag. Met breken bedoelen we het breken met oude gewoonten. Een toekomstgerichte fase waarbij onderzoek en inspiratie leiden tot beweging en verandering. Vraagstukken omtrent rendement, positie in de markt, productontwikkeling en partnerschap worden op tafel gelegd. De dialoog staat centraal.

Praktijk
Na het breken start de bouw. Deze doelgerichte ontwikkelfase richt zich op de inhoudelijke uitwerking. Het resultaat is een businessplan, organisatieontwerp, fiscale optimalisatie, werkkapitaalscan, personeelsplan, medewerker- en/of klantenonderzoek, etc. Het ontwikkelingsprogramma van Adiutor kenmerkt zich door heel hands-on de vernieuwing direct in praktijk te brengen.

Verbetering behouden
De verbetercyclus eindigt met het borgen van de verbetering. Met elkaar wordt de aanleiding om te vernieuwen verduidelijkt. Het accent van deze fase ligt op strategisch dialoog, analyse, de ontwikkeling van een visie en organisatiedoelstellingen. En het gewenste gedrag en de motivatie en groeiambitie die daarbij horen.

Bel direct voor een afspraak 0229-853366.

onze referenties

Luc Heyerick Managing Director Hama France & Hama-Agami NV

Hans ontwikkelde voor ons een businessplan voor de Nederlandse markt en begeleidde ons bij de implementatie, maar stond ook in voor de praktische communicatie richting onze strategische partners. Zijn inbreng was niet enkel gebaseerd op lange termijn denken, maar hield ook een concrete dag aan dag invulling in.

Peter Van Den Bossche Vice President Finance & Operations FR, BE, NL & UK

Hans zorgde door zijn uitermate professionele en pragmatische aanpak voor rust en orde in ons reorganisatieproject. Er werd een herstructureringsplan doorgevoerd, waarbij hij rekening hield met zowel de budgettaire alsook de menselijke aspecten.

Jeroen Veerman Partner en Directeur

Hans komt met doordachte oplossingen die niet 13 in een dozijn zijn. Hij structureert en biedt hulp om de zaken helder in beeld te krijgen.

Ton Coffeng Directeur eigenaar

Ik heb Hans leren kennen als intelligent, doeltreffend en efficiënt in het halen van onze targets en doelstellingen. Hij is persoonlijk betrokken en heeft ook oog voor het menselijke in een organisatie. Hij maakt je bewust dat stilstand achteruitgang is.

wilt u een vrijblijvend
gesprek aanvragen?